De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Journalistieke teksten

Heeft u een bedrijfsblad of gaat u een ledenkrant opzetten? Bij De La Colina kunt u artikelen laten schrijven, redigeren of corrigeren.

Veel bedrijven en verenigingen geven een blad uit voor leden, klanten of personeel. Het is een goed communicatiemiddel en kan zeer bindend werken. Om dat doel te bereiken moet de inhoud inspirerend zijn en in een toegankelijke vorm worden gegoten. De tekst moet lekker weg lezen.

De buitenkant: ik weet nu hoe het u vergaat als u een krant of tijdschrift in handen heeft. Ik kijk eerst of er artikelen in staan die mijn belangstelling wekken. Vormgeving, lay-out en een inhoudsopgave  vallen het eerste op. Voor adviezen en uitvoering verwijs ik u graag door. Als er rubrieken gevuld moeten worden en artikelen geschreven, dan sta ik voor u klaar.

De inhoud: uiteraard draagt u zelf de onderwerpen aan. Ik kan u daarbij tips geven over rubrieken en thema's. Vervolgens ga ik voor u aan de slag. Dat kan betekenen dat ik mensen ga interviewen,  op onderzoek uitga of via internet probeer over een onderwerp meer te weten te komen. Het kan ook zijn dat u al over alle informatie beschikt. In dat geval orden ik voor u de gegevens en zet die in een prettig leesbare tekst.

Genres, vormen en stijlen: de journalistieke tekst kent verschillende genres. U kunt kiezen voor onder meer nieuwsberichten, reportages, recensies, necrologieën, sfeerverslagen, interviews of columns. Daarbinnen kan voor een bepaalde vorm gekozen worden. In een interview kan de geïnterviewde letterlijk worden geciteerd of wat gezegd is kan worden omschreven of geparafraseerd. Ook een combinatie is mogelijk.  In welke stijl of op welke toon het stuk geschreven wordt hangt af van de doelgroep en uw eigen smaak.

Wilt u een bijzonder stukje proza in uw blad of krant, dan stort ik me voor u op een originele maar relevante column.