De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Allround

De La Colina schrijft verslagen voor Allround Officemanagement.

Sinds mei 2007 heb ik honderden verslagen geschreven van bijeenkomsten met de meest uiteenlopende onderwerpen. Elk type vergadering heeft deelnemers met een eigen achtergrond, doel en taal. Soms is die taal technisch, soms politiek of ambtelijk en andere keren gaat het om de ongezouten meningen van een groep bewoners.

Om een paar voorbeelden te noemen

Voor de Reizigers Adviesraad (RAR) van de Stadsregio Amsterdam verzorg ik maandelijks de notulen. Tijdens de drie uur durende vergadering komen sprekers aan het woord van diverse belangenorganisaties. Vervoersbedrijven en gemeentelijke of rijksinstellingen houden presentaties over genomen besluiten of nieuwe projecten in het openbaar vervoer. Deelnemers willen hun standpunten in het verslag kunnen teruglezen. Er wordt veel gezegd en daarbij is het een uitdaging om de tekst zo beknopt mogelijk te houden.

In maart 2011 vond in stadsdeel Amsterdam Oost een inspraakavond plaats over de kadernota Versterking Sociaal Domein. De discussies waren heftig. De La Colina was erbij om verslag te doen.

U kunt mij inhuren voor verslagen en notulen via Allround Officemanagement BV. Bijkomend voordeel is dat, mocht ik zelf niet beschikbaar zijn, altijd en ook op korte termijn een notulist geleverd kan worden.