De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

HAK

Voor Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart verzorgde De La Colina de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering en de allereerste bijeenkomst van Bewonerscommissie Hornmeer.

Huurders die zich verenigen staan sterker als ze iets voor elkaar willen krijgen bij de woningcorporatie. Dat kan gaan over klachten over onderhoud, huurprijsproblematiek of de leefomgeving. Het spreekt voor zich dat de belangen duidelijk op schrift gezet moeten worden zodat er een helder beeld ontstaat  van wat er leeft in de wijk.