De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

BWR

De La Colina werkte voor Bewonersraad Rochdale verslagen uit van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Het vergt inlevingsvermogen, integriteit en een neutrale houding om belangen van verschillende partijen goed onder de woorden te brengen.