De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Alert

Voor huurdersfederatie Alert doet De La Colina de verslaglegging van de bestuursvergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Alert is de overkoepelende organisatie voor huurdersverenigingen van en voor huurders van woningcorporatie Eigen Haard. Alles wordt in het werk gesteld om de belangen van bewoners zo goed mogelijk in het beleid van de corporatie terug te laten komen.