De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Eigen Haard

Voor Woningstichting Eigen Haard schrijft De La Colina verslagen van alle overleggen van de corporatie met de overkoepelende huurdersfederatie Alert, met lokale huurdersverenigingen in Amsterdam en omliggende regiogemeenten en van bijeenkomsten met werkgroepen over  thema's als betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, ouderen en zorg.

Er is veel aan de hand in huurdersland en daarom is het belangrijk dat alle discussies en afspraken helder en zorgvuldig worden vastgelegd, voor de corporatie èn voor de huurdersvertegenwoordigers. Echt een leuke klus voor De La Colina.