De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Tekst

De La Colina is er voor alle denkbare teksten.

Behalve voor webteksten en nieuwsbrieven kunt u terecht voor onder meer persberichten, folderteksten, verslagen, journalistieke teksten, columns, speeches en brieven.

Over de verschillende tekstsoorten en de criteria waaraan ik vind dat die moeten voldoen leest u meer onder Teksten et cetera in het menu.

Mijn aanpak staat beschreven bij Werkwijze.

Onder Projecten vindt u enkele voorbeelden. Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe opdrachten.

Kijk ook hoe ik u kan adviseren.