De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Correctie

De La Colina haalt spelfouten uit de tekst en maakt zinnen grammaticaal kloppend.

Tik- of spelfouten vallen op en leiden af van uw boodschap. Een tekst komt professioneler en betrouwbaarder over als lezers niet hoeven struikelen over verkeerd taalgebruik.

Niet iedereen slaagt erin correct Nederlands te schrijven. Taalfouten zijn snel gemaakt. De oorzaken lopen uiteen. Er kan sprake zijn van gebrek aan kennis of slordigheid. Zelfs de meest gedreven schrijver kan blinde vlekken hebben.

Een spellingcontroleprogramma pakt niet alle grammaticale onjuistheden op.

Ik pluis zinnen woord voor woord voor u uit. Bij twijfel over spelling, zinsconstructie of woordgebruik zoek ik het op of doe ik navraag bij bijvoorbeeld de taaladviesdienst van Onze Taal.

Wilt een tekst laten vertalen? Dat kan ook.