De La Colina
De La Colina logo

De La Colina logo

Tekst & Advies
Jennifer van den Heuvel

Projecten

Eigen Haard

Voor Woningstichting Eigen Haard schrijft De La Colina verslagen van alle overleggen van de corporatie met de overkoepelende huurdersfederatie Alert, met lokale huurdersverenigingen in Amsterdam ...

Alert

Voor huurdersfederatie Alert doet De La Colina de verslaglegging van de bestuursvergaderingen van het Algemeen Bestuur. Alert is de overkoepelende organisatie voor huurdersverenigingen van en ...

Infomedia

De La Colina schrijft verhalende artikelen voor Infomedia, een multi- en crossmedia uitgever met eigen concepten en producten, waaronder het online platform Zorg Amsterdam waarop ...

HAK

Voor Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart verzorgde De La Colina de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering en de allereerste bijeenkomst van Bewonerscommissie Hornmeer. Huurders die zich verenigen staan ...

BWR

De La Colina werkte voor Bewonersraad Rochdale verslagen uit van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Het vergt inlevingsvermogen, integriteit en een neutrale houding om belangen van ...

Clear Visions

De La Colina schreef webteksten voor coachingspraktijk Clear Visions en adviseerde de eigenaar/coach over hoe de site nog aantrekkelijker en vindbaarder te maken.   

BuroIntegralis

BuroIntegralis

Met grote precisie redigeert De La Colina beleidsnotities voor adviesbureau BuroIntegralis. Ambtelijke en bestuurlijke taal wordt toegankelijk voor iedereen die het lezen wil. Want beleid ...

Eetclub.nl

Met heel veel plezier schrijft De La Colina de blogs voor Eetclub.nl, dé community site voor eetclubs in Nederland. Eten verbindt is het credo van ...